VÅRE kurser

Varme arbeider

Forsikringsselskapene krever at de som utfører varme arbeider på steder med brannrisiko skal være sertifisert.

Dette er et dagskurs på 8 timer. Kurset inneholder:

  • Teoriundervisning
  • Praktisk slokkeøvelse
  • Lunsj (tilvalg)
  • Eksamen
  • Sertifikat (etter bestått eksamen)
Be om tilbud – send oss en mail

Grunnleggende brannkurs

Et kurs som retter seg mot bedriftens ansatte på et grunnleggende nivå. Målet med kurset er at de ansatte skal bli bevisstgjort om brannfaren og endre holdninger til brannfaren, få en grunnleggende forståelse for brannteori, kjennskap til slokkemidler og vedlikeholdskravene, samt kunne utføre enkel brannslokking.

Tidsforbruk vil normalt være 2 timer teori og 1 time praktisk slokking.

Be om tilbud – send oss en mail

kurs for Hjertestarter

Hjertestans skjer hos 700 000 mennesker i Europa hvert år og er en viktig årsak til plutselig død. Vet du hva du skal gjøre når noen får hjertestans? Hva gjør du dersom du har en hjertestarter tilgjengelig? Vet du hvordan du bruker du denne? Ta et hjertestarterkurs og lær deg vanlig hjerte- og lungeredning, samt hvordan du bruker en hjertestarter. 

Be om tilbud – send oss en mail

Brannvernleder

Alle virksomheter skal påse at brannsikkerheten er tilfredsstillende. Brannansvarlige personer skal ha kunnskaper om lover, regler, intern beredskap, etc.

Vårt endags brannvernlederkurs gir deg en grunnleggende innføring i hvilke tiltak virksomheten må gjennomføre for å tilfredsstille kravene.

Vi gir deg praktiske tips om hvordan du kan føre brannvernarbeidet et steg videre.

Be om tilbud – send oss en mail