Finnmark Brannservice AS

 

Vi leverer tjenester innen brannvern og brannsikkerhet i Finnmark.

Selskapet ble stiftet i 2000

Bred kompetanse innen brannvern og brannsikkerhet
Vi har kunder som Statsbygg, Mesta AS, Avinor AS, Statoil Norge AS, NRK Sapmi, Statkraft, Finnmark Kraft, Cermaq, Grieg, Lerøy Seafood, samt mange av kommunene i Finnmark.

Godkjent kompetanse

Vår kompetanse er godkjent (godkjenning nr. 116) og kvalitetssikret av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell. Vi utfører lovpålagt kontroll, service og vedlikehold i henhold til Norsk Standard 3910 for håndslokkere, og Norsk Standard EN 671-3 for brannslanger. Kontroller, service og vedlikehold dokumenteres grundig gjennom våre detaljerte rapporter.